Grums BK styrelse 2022

kontakt: styrelsen@grumsbrukshundklubb.se

Ordförande - Marie Wilagos 

070-55 83 605, anna-mara@hotmail.com 

Vice ordförande - Sebastian Björk

076-11 49 683, sebastian. bjork89@gmail.com

Sekreterare - Christina Flodqvist Lindström

070-38 07 484, christina.f.lindström@gmail.com

Kassör - Marie Strandberg

070-32 56 711, marie.h.strandberg@gmail.com

Ledamot - Hege Schützer 

070-76 30 662, hege.schutzer@gmail.com

Ledamot - Helen Berg 

helensberg@yahoo.se

Suppleant - Anna Elfström

070-25 55 092, anna-mara@hotmail.com 

Suppleant - Viktoria Brunåker 

070-61 74 355, v. brunaker@gmail.com

 

 

Hyra klubbstugan och appellplanen

Kostnad, medlem: 300 kr/dygn

Kostnad, icke-medlem: 500kr/dygn

Elavgift till husvagn: 60 kr/dygn

Kontakt: Marie Wilagos, anna-mara@hotmail.com/070-55 83 605

 

Våra sponsorer 

Agria_djurforsakring  Prima dog

 

 

Valberedning

Sammankallande - Caroline Elfström, caroline.elfstrom@hotmail.com

Evelina Östlund, e.ostlund1991@gmail.com

 

Sektorer

Hundägarutbildning: Anna Elfström och Marie Wilagos, anna-mara@hotmail.com 

Utbildning: Evelina Östlund, e.ostlund1991@gmail.com

Tävling: Gerda Wiren, gerdawiren@gmail.com

RUS: Vakant

Kök: Styrelsen

Webmaster: Evelina Östlund

 

 

Klubbens bankgiro

Bg 402-9765 Medlem, kurser

Bg 402-9674 Tävling

Klubbens swish

123 281 83 83

Från utlandet

IBAN: SE3580000815629130974265

Swift: SWEDSESS

Adress

Grums Brukshundklubb

C/O Marie Strandberg

Rörmyren 5

665 93 Kil

 

Drogpolicy

Grums Brukshundklubb är en förening som skall förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. Vår förening vill bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Föreningen skall verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och andra droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med start förtroende kunnalåta sina bam och ungdomar delta i våra aktiviteter.

Vår policy innebär:

 • Att all kursverksamhet i Grums Brukshundklubb skall vara helt alkohol- och drogfri.
 • Att rökning inte får ske i föreningens lokaler.
 • Att bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed helt oacceptabelt och får därför inte förekomma i vår verksamhet.
 • Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkoled intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdomar är närvarande.

Vår policy för styrelsen innebär:

 • Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy
 • Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs
 • Att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger

Så här ska föreningen agera när policyn inte efterlevs: 

 • Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den erörde är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller ute slutning från föreningens verksamhet.

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd har alla våra medlemmar:

 • Varje ny medlem får en skriftlig information om vår policy
 • Information skall även finnas på föreningens hemsida
 • Uppdatering görs vid styrelsemötet efter årsmötet