Vi riggar, ni söker!

någonstans i Grums kommun

 

Först till kvarnen gäller!

Anmälan i sms till: 070-38 07 484, skriv ditt namn, hundens namn och om du önskar tid på för- eller eftermiddagen.

Bekräftelse = ditt namn skrivs upp här och i inlägget i klubbens facebook-grupp.

Kostnad: 

medlem 150 kr/ekipage 

icke-medlem 200 kr/ekipage

Avgiften swishas vid anmälan till Grums Brukshundklubb, 123 281 83 83, märk betalningen med hundens namn och "på okänt".

 

 

 

Nästa sök

 

Datum och plats: 

 

 

 

 

Bilder från senaste tillfället 

220918 Viktoria och Jack Viktoria och Jack

220918 Marie och Zoli  Marie och Zoli 

220918 Susanna och Teddy Susanna och Teddy

 

Anmälda och tidsordning: