NW Blixtra

Specialsök:
innebär sökövningar som man kan göra både inom- och utomhus. I princip kan man lära hunden att söka efter vilken doft som helst, men vi  använder oss av hydrolaterna eukalyptus, lavendel och lagerblad som används i tävlingsformen
 
 
Nosework:
Hunden tränas att känna igen och markera doften vi lärt in.
 
Alla hundar har ett behov av nosaktivering och att leta/söka är en mycket bra stimulering där hunden brukar vara både trött och nöjd efteråt.
 
Målet med Specialsök är att hunden ska komma till en ny plats/situation och utföra ett sök, hitta och markera en specifik doft i olika typer av miljöer.
 
 
Vare sig du är tävlingsintresserad eller inte så kommer du och din hund att ha stort utbyte av träningen.

Theo doftMaries hund doft